Co to je Adeli

Odkaz na zařízení Adeli - http://www.adeli-method.com/cz/

Kdo jsme?

Adeli Centrum

ADELI Centrum je mezinárodní rehabilitační centrum s mimořádně intenzivní, nanejvýš individuální terapií a péčí. Tento koncept využívá poznatků lékařské vědy získaných při rozvoji ruského kosmického programu a dalších znalostí, které zaručují maximální stupeň úspěšnosti léčby u každého pacienta.

Komu pomáháme?

Jsme úspěšní v léčbě pacientů s poruchami podpůrného a pohybového aparátu, které byly způsobené různými příčinami - hlavně v důsledku poškození mozku. Hlavními indikacemi pro rehabilitaci v ADELI centru jsou cerebrální paréza (známá jako DMO, nebo dětská mozková obrna), stavy po kraniocerebrálnom poranění, nebo mozkové mrtvici, hyperkineze (dystonie, atetóza, chorea, atd.) a poškození míchy (spina bifida, neúplné příčné ochrnutí).

Sídlo ADELI Centra

Slovensko, Piešťany - to je adresa prestižního rehabilitačního ADELI Centra.

Adeli Centrum Piešťany Slovensko

Lázeňské město Piešťany, známé především svým jedinečným sirným bahnem a termální minerální vodou s léčivými účinky, je jedním z nejvýznamnějších evropských center pro léčbu pacientů s postižením pohybového aparátu.

čebný pobyt

rehabilitační ADELI Centrum nabízí:

  • Léčebný Adeli pobyt14denní   (3048 euro bez stravy a ubytování)
  • 21-denní
  • 28-denní

rehabilitační turnusy, které začínají vždy v pondělí podle časového plánu turnusů. Doporučený příjezd je v neděli.

V případě, že přijetí pacienta nestojí nic v cestě (pořadník, resp. kontraindikace: podrobnosti naleznete v části Přihlášení), naše kontaktní osoby připraví vše potřebné pro Váš příjezd. 

Po příchodu se každý pacient podrobí vstupnímu lékařskému vyšetření, které je prováděno šéflékařem ADELI Centra. Na základě anamnézy, aktuálního stavu pacienta a možností zlepšení schopností pacienta, se stanoví individuální rehabilitační program. Oblek, který pacient dostane na dobu rehabilitačního pobytu, se v průběhu jednoho dne přesně nastaví na léčbu pohybových defektů pacienta. Předepíší se požadované léčebné postupy, počet a délka terapií a pro následující týdny se vystaví kompletní časový plán léčby. 

Na konci pobytu při závěrečném vyšetření se změří dosažená zlepšení a připraví se lékařská zpráva s popisem realizované léčby a dalšími doporučeními.
Podřízené stránky (1): Moje první Adeli - děkuji sponzorům
Comments