Dětská mozková obrna (DMO)

Dětská mozková obrna (zkráceně DMO) je nenakažlivá porucha hybnosti, která má základ v poškození mozku.

Obsah

  [skrýt

[editovat]Popis choroby

Pojem dětská mozková obrna, neboli DMO, již sám o sobě naznačuje, oč se zde vlastně jedná. Rozebereme-li si toto sousloví, dozvíme se víceméně skoro vše, co vědět chceme. Slovo „Dětská“ nám říká, že jde o chorobu která vzniká již v tomto období nebo se v tomto období zjistí. Slovo „Mozková“ nám zase předkládá fakt, kde příčina poruchy vězí, tedy v mozku. A pojem „Obrna“ pak dává tušit, že se jedná o chorobu, která má za příčinu poruchy hybnosti lidského těla. To znamená, že příčinou špatné kontroly hybnosti a vadného držení trupu a končetin je u této choroby porucha vývoje nebo poškození motorických oblastí mozku.

[editovat]Základní fakta

Dětská mozková obrna není chorobou nakažlivou, ani dědičnouRodič si této poruchy všimne teprve tehdy, když je pohybový vývoj dítěte opožděn nebo se začne opožďovat. Velmi často to bývá po zhruba prvním půlroce života.

Tato choroba je důsledkem určitého poškození mozku, zejména hypoxii. Může vzniknout během jednoho ze tří následujících období:

Velmi často se k DMO ještě přidávají jiné vady, jako jsou např. snížení inteligencesmyslové vady a v mnoha případech epilepsie. Postižené dítě se opožďuje nejen v pohybovém vývoji, ale je postižena také jeho psychika. Existují různé formy DMO. Pod tento pojem se však nezahrnují poruchy hybnosti, které jsou způsobené různými onemocněními svalů či periferních nervů.

[editovat]Formy DMO

[editovat]Diparetická forma

 • symetrické postižení obou dolních končetin
 • slabší dolní končetiny (méně vyvinuté)
 • nápadný nepoměr mezi vzrůstem trupu a dolních končetin
 • svalová hypertonie (svalové napětí)
 • zkraty svalů - vadné držení dolních končetin i pánve
 • inteligence bývá zachována

[editovat]Hemiparetická forma

 • nejčastější
 • skoro vždy více postižena horní končetina
 • typické postižení charakterizováno paží přitaženou k trupu
 • končetina pokrčena až úplně ohnutá v lokti
 • předloktí otočeno hřbetní stranou vzhůru
 • ruka ohnuta směrem do dlaně a uchýlena směrem k malíkové straně
 • postižené končetiny slabší a zpravidla kratší ve srovnání s druhostrannými

[editovat]Kvadruparetická forma

 • těžší forma diparetické f.
 • obrnou postiženy všechny 4 končetiny

Jednotlivé formy DMO se často mezi sebou kombinují. Pak hovoříme o smíšených formách. Jsou časté deformity nohou. Mezi nejčastější patří koňská noha, kdy je pata tažena vzhůru a noha stojí na špičce.

[editovat]Zdravotní postižení provázející DMO

 • růstové problémy
 • mentální postižení
 • epilepsie
 • poruchy zraku a sluchu
 • abnormální pocity a poruchy citlivosti
 • jiná postižení

[editovat]Léčba

DMO je choroba, která se nedá vyléčit. Dá se však pomocí léčby dosáhnout zlepšení podmínek a životních možností dítěte, což většinou příznivě ovlivňuje kvalitu jeho života. Lékařské pokroky posledních let a hlavně pokroky v léčbě postižených s DMO vedly k tomu, že dnes již mnozí z těch, kteří byli včas a správně léčeni, mohou vést téměř normální život. Ani dnes ještě neexistuje nějaká standardní léčba, která by byla u všech pacientů dostatečně účinná. Lékař, který léčí pacienta s DMO, je víceméně závislý na řadě specializovaných odborníků, s jejichž pomocí nejprve správně určí a stanoví individuální poruchy a pak jim přizpůsobí celý terapeutický program. V současné době probíhá také několik klinických studií na aplikaci kmenových buněk z pupečníkové krve.

Léčebný plán může zahrnovat:

 • léky pro léčbu epilepsie
 • léky uvolňující spastické svaly
 • dlahy pro svalovou nerovnováhu
 • operační léčba, tzv. invazivní - například Selektivní dorzální rizotomie
 • mechanické pomůcky
 • rehabilitace
 • speciální péči a výchovu


Obecně platí, že čím dříve je komplexní léčba zahájena, tím větší má dítě šanci překonat vývojovou poruchu nebo se naučit zvládat různé úkoly alternativními způsoby. Používá se řada rehabilitačních metodik. Nejlepší výsledky jsou dosaženy při zahájení do 6 měsíců věku dítěte. Začíná se obyčejně s reflexním plazením (tzv. Vojtova metoda). zde platí jen jedno pravidlo a to dodržovat správnou životosprávu a vše bude jak má být.


ZDROJ - WIKIPEDIA


Comments