Nadace LUNA - finanční dary

odkazhttp://luna.n.f.sweb.cz/ - u této nadace má Míša pod svým variabilním číslem 08122006 své konto pro finanční dary na kompenzační prostředky nebo léčebné pobyty. Dary jsou samozřejmě řešeny pomocí darovacích smluv. Pro dar kontaktujte buďto paní Jurečkovou 777800585 a nebo tatínka Míši 603859185.


IČO: 25989499

 

Nadační fond Luna byl založen na pomoc všem tělesně a mentálně zdravotně postiženým občanům.

Luna, nadační fond pracuje od roku 2001 v Pardubicích. Založilo jej několik přátel, kteří chtějí pomáhat zdravotně postiženým v naší republice.

Poskytujeme poradenství v problematice zdravotního postižení, přispíváme na pořízení kompenzačních pomůcek, vyhrazená stání, léky nehrazené z veřejného pojištění apod.

Naše nezisková organizace má minimální náklady na provoz. Nemáme žádné zaměstnance. Členové správní rady se vzdali svého honoráře, využíváme služeb dobrovolníků. Prostory pro naše konzultační hodiny máme pronajaty zdarma. Naše příjmy tvoří převážně příspěvky od firemních dárců a občanů. Pardubický kraj naší organizaci přispěl na plavání.

 

Kontakty:

Osobní:

Centrum služeb pro zdravotně postižené Pardubického kraje

Závodu Míru 1961, 530 02 Pardubice / společenská místnost/

Pouze středy  9: 00 – 11:30

Telefonický:

777 800 585 v pracovních dnech 8:00 – 18:00 hod.

Písemný:

Luna, centrum služeb pro zdravotně postižené, Závodu Míru 1961, 530 02 Pardubice

E-mail:

luna.n.f@seznam.cz

Bankovní spojení - 182 224 610/0300

Comments